لوگوی بگوسیب
begooseeb logo

لیستی از ناسزاهای کاپیتان هادوک

کاپیتان هادوک برخلاف تیپ ظاهری و خشمی که به‌طور معمول همراه اوست، قلبی مهربان و دل‌سوز دارد. البته او در هنگام عصبانیت ناسزاهایی می‌گوید که ویژه‌ی خودش است و بیش‌تر طرف‌داران او، آن‌ها را دوست‌ دارند! مثل: خیارشور، گاریچی، آمیب تک‌سلولی و… .

در بخش معرفی شخصیت های تن تن، درباره شخصیت کاپیتان هادوک به برخی از این دشنام‌های منحصر‌به‌فرد اشاره شد! در این‌جا سعی کردیم تمامی این اصطلاحات و ناسزاها را گردآوری کنیم!‌

 

تکیه کلام های کاپیتان هادوک

 

خرچنگ پنجه طلائی

جغد بد شگون، شیطونک نحس، وحشیا، اراذل، ترسوها، کله‌خر یک‌دنده، راهزنا، مست و پاتیلا، آسمون جُلا، یابو علفیا، بَلبَله گوشا، بیابونیا، سرخ‌پوستا، باباغوریا، نمک به‌حروما، پست‌فطرتا، تک‌سلولیا، سوسکا، جلبکای آب حوضی، مغولای وحشی، ته‌گرفته‌ها، نامردا، بوزینه‌ها، مفت‌خورا، سیاه‌سوخته‌ها، دزد دریایی، قلدر، آدم‌فروش، بی‌دین و ایمون، خدانشناس، برده‌دار، مرفه بی‌درد، ضدحال، گیاه‌خوار، دو رو، دله‌دزد، دلقک مسخره، هیدروکربن، ذغال‌اخته، جِقِله، ژیروسکوپ، وصله‌ی ناجور، آفت موذی، احمق بی‌عقل، نارگیل، آدم‌خور، بوزینه‌ی آدم‌نما، حرمت‌شکن، حرف مفت‌زن، بی‌مهره، زهرماری، ناکس رذل، خون‌آشام!‌

 

ستاره اسرارآمیز

راهزن، بدبخت، پست‌فطرت، بی‌وجدان، دربه‌در، لعنت بر شیطون، دلقک مسخره، مردم‌آزار، دزد دریایی، گاریچی، الاغ‌سوار، جانور، مضحک قلمی، خدا غضبت کنه، ابله بی‌کله، خدانشناسا، دزدا، تاجرای خدانشناس، آدم‌کشا، یهودا، خیانت‌کارا، حقه‌بازا، احمق‌ها، بی‌غیرت‌ها، راهزنا، کله‌پوکا، بی‌شرما، لامصبا، نامردای نالوطی!‌

 

راز اسب شاخدار

دزدای دریایی، مزدورها، خیارشورها، بوزینه‌ها، دزدای یک‌چشم، دزدای یک‌پا، دودره‌بازها، نقاره‌چی‌ها، احمق آبکی، کرم‌خاکی، جونور یک‌پای تک‌چشم، خرچنگ کثیف، کله‌پوک خرفت، سگ‌ماهی، تنه‌لش، گوساله‌ها، طوطی پرچونه، دلقک کارناوال، دزد دریایی مرداب، بوزینه‌ی آدم‌نما، پیرسگ خرفت، آدم‌فروش‌ها، جلبک‌ها، سوسک‌های سیاه، تربچه‌نقلی‌ها، رشته‌فرنگی‌ها، انگل‌های اجتماع، آتیش به‌جون گرفته‌ها، زرافه‌ها، شترمرغ‌ها، شترها، بی‌شرفا، حقه‌بازا، دزدا، کله‌پوک ناجنس، سیتوپلاسم، بدقواره، چغندر، خیارچنبر، فراری، بزدل، ترسو، موش‌مرده!‌

 

گنج راکام قرمز

لعنت خدا بر شیطون، بدجنس‌های حقه‌باز، دزدهای دریایی باتلاق، پروفسور سه‌کله، آتیش به‌جون گرفته‌ی لعنتی، همبونه‌ی لعنتی، مات‌ماتی جان، بدبخت، بی‌سواد، حقه‌باز، مضحک قلمی، آمیب تک‌سلولی، آدم‌خوار، گنده‌لات کوچه خلوت، بدجنس موذی، نفله‌ی تک‌سلولی، آدم‌کش‌ها، بابون‌ها، بوزینه‌ها، شامپانزه‌ها، اورانگوتان‌ها، آتیش جهنم به جون‌تون بیوفته، تنبل‌های بی‌عرضه، جونور بی‌خاصیت، خیارشورها، تک‌یاخته‌ها، رقاص‌ها، گماشته‌های کله‌شق، مفت‌خورهای بی‌کله، کله‌پوکا، خنگ بی‌کله!‌

 

هفت گوی بلورین

بر دم شیطون لعنت، ناکس، آدمکش، وحشی، بی‌سواد، بی‌سرپرست، تک‌سلولی، تربچه‌نقلی، کدوحلوایی، کله‌پوک، بدجنس‌ها، خون‌خوارها، بزدل‌ها، وحشی‌ها، حقه‌بازای نالوطی، لعنتی‌ها، دزدهای کثافت، دزدهای بی‌سروپا، رقاص‌ها، حقه‌بازها، راهزنای لعنتی، آدم‌دزدها، وحشی‌های خون‌آشام بی‌آبرو، دزدها، احمق‌ها، بی‌سروپاها، بی‌عرضه‌ها، سورچی‌ها، گاریچی‌ها، خیارشورها، ارابه‌چی‌ها، بی‌عرضه‌ی احمق، ولگردها!‌

 

معبد خورشید

جونور لعنتی، کله‌پوک‌ها، ده‎هزار بار لعنت خدا بر دل سیاه شیطون، آتیش به‌جون گرفته‌ها، بی‌سروپاها، گوانوفروش‌های کثافت، حیوون مضحک، کثافت بدبخت، دزد، بدذات، آدم‌دزد لعنتی، جغد بدترکیب، مرینوس موذی، شترهای مضحک بی‌کوهان، مسخره‌ها، پدرتون‌رو می‌سوزونم، دراز دیلاق‌ها، گماشته‌های کله‌شق، زیلوفروش‌ها، شیربرنج‌ها، دماغ‌دراز چهارپا، دلقک کارناوال، کله‌پوک‌های لعنتی، بی‌سوادهای آدمخوار، وحشی‌های بی‌سروپا، کیسه‌های خیارشور، آمیب‌های تک‌سلولی، گنده‌لات‌های کوچه خلوت، آدم‌خوار بی‌همه‌چیز!‌

 

تن‌تن در سرزمین طلای سیاه

قاتل، بچه‌دزد، راهزن، تک‌سلولی، کچل کله آینه‌ای، قاطر چموش، نفله، قراضه، شامورتی‌باز، بی‌بُته، بی‌خاصیت، شیطونک دم‌بریده، تک‌سلولی دم‌بریده، نفله‌ی تک‌سلولی، تونل‌وحشت بیابونی، مرتیکه‌ی آدم‌کش، خروس نباتی، بزغاله، مرتیکه‌ی چروک کله تخم‌مرغی، تک‌یاخته‌ای، نیم‌وجبی مردم‌آزار!‌

 

هدف کره ماه

دزدهای سر گردنه، آمیب تک‌سلولی، خیارشور، دزد دریایی، الگوریتم معیوب، تک‌سلولی، بوزینه، پست‌فطرتای شیاد، غارنشینا، صاعقه خشک‌تون کنه، به‌درک واصل بشین، احمق‌ها، بی‌بته‌ها، بی‌خاصیت‌ها، خیارشورهای دریایی، دزدای لعنتی، راهزنا، حقه‌بازا، راننده‌ی بدجنس، دوچرخه‌سوار، وحشی‌ له‌کننده، حیوون خشن و‌ بی‌تربیت، مردک خیارشور، یک‌میلیون لعنت بر تو آدم باکله، پیرمرد موش‌خرما، احمق‌های خراب‌کار!‌

 

روی ماه قدم گذاشتیم

دایناسورهای دوتیرکی، منگل مخفی‌ها، احمق‌های بی‌شعور، کلاه مخملی‌های کله‌پوک، آتیش شیطون به‌جونت بیوفته، جنس خراب، کله‌شق، یاردانقلی، بدذات، وحشی‌های جنگلی، قصاب‌های بی‌رحم، جلادها، آدم‌خوارها، بی‌شعورهای احمق، بوزینه‌ی انسان‌نما، بدجنس، دزد بی‌سروپا، مگس‌خور لعنتی، خیکی‌های بدجنس، بچه‌ننه‌ها، پروفسور فلفلی، دزد فضایی، نفله‌ی تک‌سلولی، خون‌خوار وحشی، دوقلوهای تک‌یاخته‌ای!‌

 

ماجرای تورنسل

میلوی ابلیس، جونت درآد خانم، گاریچی، آدمکش، بی‌کله، بی‌عرضه، بیکاره‌های لعنتی، وحشی لعنتی، بی‌تربیت، احمق بی‌کله، فلک‌زده، مرتیکه‌ی خدانشناس، جانی، بی‌آبرو، پست‌فطرت، گاریچی، بی‌شعور، بی‌سواد نادون، جونورای لعنتی، پشه‌های کثافت، دزدا، آدمکشا، ناجوانمردا، آمیب تک‌سلولی، درازگوش، آتش به‌جون گرفته، تازه به‌دوران رسیده، خودخواه، نوکیسه، آشغال، مرده‌ی اتومبیل، زالوی اجتماع، جانی بالفطره، بی‌وجدان بی‌همه‌چیز، کله‌پوک، نالوطی، کچل‌های بی‌سروپا، بی‌مخ‌های زبون‌نفهم، زالو، گوساله‌ها، دروغ‌گوی کثافت، آدمک کله‌پوک دیوونه!‌

 

انبار ذغال سنگ

موشک سرگردون، بچه‌ی تخس و‌ ننر وحشی، جقله‌ی میکروب‌صفت بی‌صفت، طاعون، آفت بی‌درمون، فسقلی رذل، توله خروس، ابلیس بیابونی، بربرای بیابونی، پیره کفتار خفاشی، عجوزه‌ی جادوگر، دزدای سرگردنه‌،‌ دزدای دریایی، گانگسترا، موش آب‌کشیده‌ی مسلسل‌باز، زنبورک‌چی، اکتوپلاسم، فانوس پیه‌سوز دریایی، غول بی‌شاخ‌ودم، گنده‌بک دنبه‌ای، وحشیای آتیش به‌جون گرفته‌ی آدم‌دزد، بزدلا، اوراق‌چیا، خراب‌کارا، لوطیای نالوطی، نمک به‌حرومای از خدا بی‌خبر، آدم‌ندیده‌های غارنشین، خیارشورای نخراشیده، ترشیای نتراشیده، سیاه‌سوخته‌های گربه‌صفت بی‌چشم‌ورو، بی‌کله‌های کودن قلمبه ذغالی، چاقوکش آدم‌کش، افعی، لاشخور، بوزینه‌ی قبافروش، بی‌مصرف روانی، ابله آبله‌رو، آدم‌خوار، قالتاق، شارلاتان بی‌اصل‌ونسب، موزمار صحرایی، پلاتیپوس نوک اردکی، سیاه‌مست، بربر وحشی، مردم‌خوار، دستار به‌سر خاک برسر، انگل جامعه، شپشوی شل‌مغز، چلمن چلاق، زالوی کله‌پوک، چغندرمیرزا، درنده، مرده‌شور مرده‌خور، مغول وحشی، بدبخت خونه‌خراب، برده‌فروش آشغال، جغد بدشگون، زاغچه‌ی خبرچین، پیزوری!‌

 

تن‌تن در تبت

آتیش به‌جون گرفته، گماشته‌های کله‌شق، کله‌پوک‌ها، گردن‌شکسته‌های کله خشک، نئاندرتال، آشغال کثافت، خون‌آشام، سیاه‌مست، مرده‌خور، بابون عقب‌مونده، گورخر تک سم، کدو حلوایی، آمیب تک‌سلولی، انگل کوهستان، آدم‌خوار، دایناسور دوتیرکی، دودره‌باز، گنده‌لات کوچه خلوت، دائم‌الخمر پیزوری، خیارچنبر، غارنشین، حلقه‌ی گمشده‌ی داروین، مزدور دوزاری، تک‌یاخته‌ای کثافت، بی‌بته‌های ترسو، نفله‌ی بی‌خاصیت، جونور نره‌غول گلابی، لندهور پاچه بزی، مترسک گردن‌شکسته، مردک بشقاب‌پرنده، بولدوزر ماقبل تاریخ، دراز دیلاق بی‌قابلیت، مجنون ادواری، آتش‌افروز!‌

 

جواهرات کاستافیوره

بچه‌ی تخس، پرنده‌ی آدم‌خوار، وحشی، بی‌وجدان، کله‌پوکا، مرتیکه!‌

 

پرواز شماره 714 به سیدنی

آتیش به‌جون گرفته‌ی لعنتی، حقه‌باز، آمیب‌های تک‌سلولی، پست‌فطرت، آنارشیست، پابرهنه، مزدور دوزاری، زالو، نمک به‌حروم، قاتل، بابون، اورانگوتان، راهزن، قاچاقچی، چماق‌دار، خون‌خوار، دزدا، مسخره، درشکه‌چی‌های فضایی ماقبل تاریخ!‌

 

تن‌تن و‌ پیکاروها

گورخر گولاخ، لامپیون دلقک، مردک احمق، حیله‌گر، سیب‌زمینی، مرتیکه‌ی چلغوز، جوجه دیکتاتور فزرتی، وحشی پاپتی، دلقک مسخره، پسره‌ی کله‌شق، شکنجه‌گر، خیانت‌کار، آدم‌خوار، ارواح عمه‌تون، کرم‌خاکی!‌

گویا کاپیتان را در ماجرای انبار ذغال سنگ خیلی عصبانی کردند! و در داستان جواهرات کاستافیوره شاید به‌دلیل حضور خانم کاستافیوره کم‌تر از واژه‌های ویژه‌ی خودش استفاده‌ کرده!

 

اگه شماهم به اندازه ما به هادوک و تکیه کلام هاش علاقه مندین، کتاب تکیه کلام های کاپیتان هادوک پیشنهاد بگوسیب به شماست.

منبع: سایت تن تن فارسی

سبد خرید

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش